ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΩΝ

Η ενασχόληση με τον κήπο δεν προϋποθέτει μόνο την φύτευση των φυτών και των δένδρων, αλλά και την συνεχή φροντίδα τους.

      Τα φυτώρια ΦΥΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑ αναλαμβάνουν με εξειδικευμένο προσωπικό, γεωπόνους και κηπουρούς, την συντήρηση του κήπου σας σε μηνιαία βάση ή εποχιακή.

image001
image002
image003
image004