Καρποφόρα Δένδρα

Στη Γεωπονία με τον γενικό όρο οπωροφόρα χαρακτηρίζονται όλα εκείνα τα δενδρώδη πολυετή φυτά που παράγουν εδώδιμους καρπούς και ειδικότερα καρπούς με οικονομική σημασία.

Στην Ελλάδα καλλιεργούνται πάνω από 50 είδη καρποφόρων δένδρων. Είναι είδη εύκρατου ζώνης, ανθεκτικά στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα ενώ παράλληλα έχουν ανάγκη το χειμερινό ψύχος για να καρποφορήσουν . Τα περισσότερα είναι φυλλοβόλα όπως η αμυγδαλιά, η μηλιά , η κερασιά, η δαμασκηνιά, η κορομηλιά, η κυδωνιά, η αχλαδιά κτλ.

Ποικιλίες ανά δένδρο:

  • Όσον αφορά την μηλιά, οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι εξής: STARKIMSONDELICIOUS,REDCHIEF, GRANNYSMITH, GOLDENDELICIOUS, ΦΙΡΙΚΙ, JONAGOLD

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΜΗΛΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
RED CHIEF 10 Σεπτεμβρίου
STARKIMSON 10 Σεπτεμβρίου
GOLDEN 15 Σεπτεμβρίου
ΦΙΡΙΚΙ 20 Σεπτεμβρίου
GRANNY SMITH 15 Οκτωβρίου
JONAGOLD 11 Σεπτεμβρίου
  • Όσον αφορά την κερασιά, οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι εξής: BURLAT,HARDYGIANT, ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ,ΒΕΡΟΝΑ, ΦΕΡΟΒΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
BURLAT 10-20 Μαΐου
HARDYGIANT 20-30 Μαΐου
ΤΡΑΓΑΝΑ ΕΔΕΣΣΗΣ 1-10 Ιουνίου
ΒΕΡΟΝΑ 10-15 Ιουνίου
ΦΕΡΟΒΙΑ 20 Ιουνίου
  • Όσον αφορά την δαμασκηνιά έχουμε ιαπωνικές ποικιλίες όπως SANTAROSA, BLACKDIAMONDκαι ANGELINOαλλά και ευρωπαϊκές ποικιλίες κυριότερες των οποίων είναι : STANLEY, PRESIDENT, ΤΖΑΝΕΡΑ ΒΟΛΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
SANTA ROSA 10-15 Ιουλίου
BLACK DIAMOND 10-20 Ιουλίου
ANGELINO 10-20 Σεπτεμβρίου
STANLEY 20 Αυγούστου
PRESIDENT 10 Σεπτεμβρίου
ΤΖΑΝΕΡΑ ΒΟΛΟΥ 20 Σεπτεμβρίου
  • Η βερικοκιά η οποία απαιτεί γόνιμα βαθιά εδάφη για να δώσει εξαιρετική παραγωγή έχει τις εξής κύριες ποικιλίες: ΜΠΕΜΠΕΚΟ (BEBECO), ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΛΟΥÏΖΙΕΤ (LUIZET) και ΑΡΟΡΑ (AURORA)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΒΕΡΙΚΟΚΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΜΠΕΜΠΕΚΟ 15 Ιουνίου
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 25 Ιουνίου
ΛΟΥÏΖΙΕΤ 30 Ιουνίου
ΑΡΟΡΑ 15Μαΐου
  • Η αμυγδαλιά είναι δένδρο ανθεκτικό που αξιοποιεί και άγονα εδάφη. Οι κύριες ποικιλίες της είναι : ΦΕΡΑΝΙΑ (FERRAGNES) ημίσκληρη ποικιλία πολύ παραγωγική, TEXAS ημίσκληρη αμερικάνικη ποικιλία πολύ παραγωγική επίσης και ΡΕΤΣΟΥ αφράτη ποικιλία πολύ καλής ποιότητας .
  • Όσον αφορά την αχλαδιά, οι κυριότερες ποικιλίες είναι οι εξής: ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ ή ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ, ΚΟΝΤΟΥΛΑ, WILLIAMS, KOΣΙΑ ( COSCIA), Π.ΚΡΑΣΑΝΑ (P.CRASSANE) & ΑΜΠΑΤΕ ΦΕΤΕΛ (AB.FETEL). Υπάρχουν επίσης ασιατικά αχλάδια όπως το ΧΟΣΟΥÏ(

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΑΧΛΑΔΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙ ή ΤΣΑΚΩΝΙΚΟ 25 Αυγούστου
ΚΟΝΤΟΥΛΑ 12 Ιουλίου
WILLIAMS 26 Αυγούστου
KOΣΙΑ ( COSCIA) 6 Ιουλίου
Π.ΚΡΑΣΑΝΑ (P.CRASSANE) 5-10 Οκτωβρίου
ΑΜΠΑΤΕ ΦΕΤΕΛ (AB.FETEL) 30 Αυγούστου
ΧΟΣΟΥÏ(HOSUI) 25 Αυγούστου
  • Όσοναφοράτηνροδακινιά, οικυριότερεςποικιλίεςείναιοιεξής: απόκιτρινόσαρκα RED HAVEN, SUN CREST, FAYETTE, ΧΑΛκαιαπόλευκόσαρκα MARIA BIANCA & HONEY DEW HALE

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
RED HAVEN 6 Ιουλίου
SUN CREST 25 Ιουλίου
FAYETTE 9-10 Αυγούστου
ΧΑΛ (HALLE) 9-10 Αυγούστου
MARIA BIANCA 15-20 Ιουλίου
HONEY DEW HALE 6 Αυγούστου
  • Τα νεκταρίνια τα οποία χωρίζονται επίσης σε κιτρινόσαρκα και λευκόσαρκα έχουν κυριότερες ποικιλίες τις: SPRINGRED, REDGOLDκαι λευκόσαρκα SNOWQUEEN & KALTESI 2000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΣ

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΠΟΧΗ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ
SPRING RED 1 Ιουλίου
RED GOLD 26 Ιουλίου
SNOW QUEEN (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ) 5 Ιουλίου
KALTESI 2000 (ΛΕΥΚΟΣΑΡΚΟ) 3 Ιουλίου